OECD tarafından açıklanan 2015 yılına ait Daha İyi Yaşam Endeksi için 34 üye ülke ve Rusya ile Brezilya verileri hesaplanmıştır.  Türkçe adı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development) olan OECD’nin yaptığı bu hesaplamada Hanehalkı net kullanılabilir gelir ($) Ortalaması 25.908 olmuştur. Aşağıdaki İnfografik 34 ülke arasından gelir ve mutluluk oranları en yüksek 4 ülke baz alınarak hazırlanmıştır.

Listenin tamamı için http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=istendeks sitesini ziyaret ediniz.

infographic-endeks-ulkeler

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=istendeks